dinsdag 25 december 2012

Bezoek aan het rusthuis.

De bewoners van het rusthuis waren zeer tevreden met ons bezoek. De kinderen speelden poppenkast, zongen liedjes en versjes van vroeger en verrasten iedereen met een kaartje of tekening.


 Dit is Jules : hij is 100 jaar geworden !
Grootouderfeest op woensdag, 21 november 2012.dinsdag 4 december 2012

Een dagje op school zoals in de tijd van onze oma's en opa's.

Onze klasfoto :

 Onze juf :
We spelen met de knopen :
 met de poppen,

 we tekenen,
 spelen poppenkast,
 ganzenspel,
 bingo,
 we bouwen een kamp,
 en vinden het leuk om te springtouwen.